โคกพม่า


โพสต์เมื่อ 11 พ.ค. 2022

ชื่ออื่น : อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก, นาหลวง

ที่ตั้ง : ม.3 และ ม.4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง

ตำบล : เทพกระษัตรี

อำเภอ : ถลาง

จังหวัด : ภูเก็ต

พิกัด DD : 8.02754 N, 98.320972 E

เขตลุ่มน้ำหลัก : ทะเลอันดามัน, คลองใหญ่

เส้นทางเข้าสู่แหล่ง

จากอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ใช้ถนนเทพกระษัตรี (ทางหลวงหมายลข 402) มุ่งหน้าทิศเหนือ (หรือมุ่งหน้าไปทางสนามบินภูเก็ต) ประมาณ 6.2 กิโลเมตร ถึงสี่แยกบริเวณวัดพระนางสร้าง ให้เลี้ยวซ้ายใช้ถนนดอนจอมเฒ่า (ทางหลวงหมายเลข 4030) ไปตามถนนประมาณ 600 เมตร พบสามแยกให้เลี้ยวขวาใช้ถนนบ้านเหรียง ไปตามถนนประมาณ 1.2 กิโลเมตร จะพบอนุสรณ์สถานถลางชนะศึกทางขวามือ

ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

รายละเอียดทางการท่องเที่ยว

มีอนุสรณ์สถานหรืออนุสาวรีย์ถลางชนะศึก และมีการใช้พื้นที่นี้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาบนเส้นทางประวัติศาสตร์เป็นประจำทุกปีในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นเดือนจัดกิจกรรมสดุดีวีรชนเมืองถลาง นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน โดยไม่เสียค่าเข้าชม

หน่วยงานที่ดูแลรักษา

กรมธนารักษ์, เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี, อำเภอถลาง, จังหวัดภูเก็ต

การขึ้นทะเบียน

ไม่ขึ้นทะเบียน

ภูมิประเทศ

ที่ราบ

สภาพทั่วไป

โคกพม่า มีขนาดพื้นที่ประมาณ 96 ไร่ มีสภาพพื้นที่ปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบระหว่างภูเขา ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ ตั้งอยู่ระหว่างบ้านเหรียง บ้านดอน บ้านค่าย และบ้านเคียน มีสภาพเป็นที่โล่งราบลุ่ม มีหญ้าขึ้นอยู่ทั่วทั้งบริเวณและมีถนนลาดยางขนาดเล็กตัดอยู่ในพื้นที่

ด้านตะวันตกของโคกพม่าเป็นคลองบางใหญ่ (ไหลจากเขาพระแทวผ่านไปออกทะเลพังหรืออู่ตะเภา) ส่วนด้านทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นถนนบ้านเหรียง กลางพื้นที่มีการก่อสร้างอนุสรณ์สถานหรืออนุสาวรีย์ถลางชนะศึก โดยถมดินเป็นเนิน มีบันไดทางขึ้น ด้านบนเป็นประติมากรรมลอยตัวรูปบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศึกถลาง เช่น ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร

ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

6 เมตร

ทางน้ำ

ทะเลอันดามัน, คลองใหญ่

สภาพธรณีวิทยา

พื้นที่เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำพาในสมัยโฮโลซีน

ยุคทางโบราณคดี

ยุคประวัติศาสตร์

สมัย/วัฒนธรรม

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น, สมัยรัชกาลที่ 1

อายุทางโบราณคดี

พ.ศ.2328

ประวัติการศึกษา

ไม่พบผลลัพธ์

ประเภทของแหล่งโบราณคดี

แหล่งผลิต, อนุสรณ์สถาน

สาระสำคัญทางโบราณคดี

อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่า “โคกพม่า” แต่เดิมเป็นที่นาของเจ้าเมืองถลางบ้านเคียน และเป็นสมรภูมิในศึกถลางเมื่อปี 2328 โดยปรากฏตามหลักฐานประวัติศาสตร์ว่าทัพถลางชนะกองทัพพม่าบริเวณนี้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2328 หรือที่มักเรียกว่า วันถลางชนะศึก

กลางพื้นที่มีการก่อสร้างอนุสรณ์สถานหรืออนุสาวรีย์ถลางชนะศึก โดยถมดินเป็นเนิน มีบันไดทางขึ้น ด้านบนเป็นประติมากรรมลอยตัวรูปบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศึกถลาง เช่น ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร

ผู้เรียบเรียงข้อมูล-ผู้ดูแลฐานข้อมูล

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล

บรรณานุกรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี