บุหงาอาลัย เมื่อปลายยุคน้ำแข็ง : การอุทิศดอกไม้แด่ผู้ล่วงลับที่เก่าที่สุด


ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 4 ธ.ค. 2013

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งไฮฟา นำโดย Prof. Dani Nadel ขุดค้นแหล่งโบราณคดี Raqefet Cave ในประเทศอิสราเอล พบหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกเกี่ยวกับการอุทิศดอกไม้ให้กับผู้ตายของคนในวัฒนธรรมนาทูเฟียน (Natufian culture) อายุประมาณ 13,700-11,700 ปีมาแล้ว ตรงกับช่วงปลายยุคน้ำแข็ง

เอกสารฉบับเต็ม :