Stature Estimation of Modern Thais from Long bones: a cadaveric study


ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 1 มี.ค. 2013

การประเมินส่วนสูงคนไทยในปัจจุบัน จากความยาวของกระดูกยาว

Stature Estimation of Modern Thais from Long bones: a cadaveric study

บทความนำเสนอสมการประเมินส่วนสูงคนไทยปัจจุบัน จากความยาวของกระดูกยาวส่วนแขนขา ที่ได้จากการศึกษาร่างมนุษย์ชาวไทยปัจจุบัน (วัยผู้ใหญ่) จำนวน 275 ร่าง ระหว่างปี พ.ศ.2548-2551

เอกสารฉบับเต็ม :