บทบันทึกเกี่ยวกับเมืองโบราณชื่อ ลวปุระ


ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 26 มี.ค. 2015

*ดร.ตรงใจ หุตางกูร แปลจาก Boeles J.J., 1967. A Note on The Ancient City called LavapuraJSS 55(1): 113-114.

 

เมื่อปี 1966 ณ พื้นที่ใกล้กับเมืองอู่ทองของจังหวัดสุพรรณบุรี (ตะวันตกเฉียงเหนือจากกรุงเทพฯ ไป 130 กิโลเมตรตามถนน) ได้มีการค้นพบไหโบราณใบหนึ่ง ที่ภายในบรรจุไปด้วยเหรียญเงินจำนวนมาก เป็นปกติที่โบราณวัตถุที่พบโดยบุคคลทั่วไปแบบนี้ จะไม่ได้รับการบันทึกข้อมูลที่เหมาะสม เกี่ยวกับตำแหน่งที่พบไห หรือ รูปแบบของเหรียญต่างๆ ที่อยู่ในไห เหรียญบางเหรียญได้รับการระบุว่าเป็นแบบหอยสังข์

โดยได้รับการอนุญาตจากเจ้าของคือ นายเฉลิม ยงบุญเกิด (กรุงเทพฯ) ผู้เป็นนักสะสมเหรียญ และสมาชิกของสยามสมาคม จึงทำให้ครั้งนี้เราสามารถแสดงภาพของเหรียญเหรียญหนึ่งที่พบในไหได้ เหรียญนี้ ถือเป็นรูปแบบใหม่ที่พบ ทำด้วยเงินบริสุทธิ์ และหลังจากทำความสะอาดดีแล้ว ก็ปรากฏเป็นสีอ่อน มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 ซม. ความสำคัญของเหรียญนี้ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ตอนต้นของประเทศไทยนั้น อยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ คำจารึกที่อยู่บนทั้งสองด้านของตัวเหรียญ (ดู ภาพ) ซึ่งนำมารวมกันเป็นศัพท์หนึ่ง นายเฉลิม ยงบุญเกิด และผู้เขียน อ่านได้ว่า

ลว

                                                 ลวปุร 

ปุร

 

เอกสารฉบับเต็ม :