ตามรอยจารึก จ.ป.ร. ที่ อ.เมือง และ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 1 ก.ค. 2015

จารึกพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. ที่ปรากฏในที่ต่างๆ นั้นเป็นเสมือนเครื่องหมายการเสด็จเยือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งจารึกพระปรมาภิไธยย่อนี้นับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์

เอกสารฉบับเต็ม :