ขุดสำรวจ (การ)


(test excavation)

[ดู ขุดตรวจ (การ)]

ที่มา :