เกียรติมุข


(Kiratimukha)

หรือ กีรติมุข [ดู หน้ากาล]

ที่มา :