ตะคัน


censer

หรือตะคันดินเผา คือเครื่องปั้นดินเผารูปทรงคล้ายจานขนาดเล็กหรือถ้วย สำหรับวางเทียนอบหรือเผากำยาน หรือใส่น้ำมันและไส้สำหรับจุดไฟ

 

ที่มา : http://www.sadoodta.com/info/เที่ยวโพธาราม

 

ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=21&chap=5&page=t21-5-infodetail03.html

 

ที่มา : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=smithmetirak&month=04-2012&group=5

ที่มา :