พระบฏ


Phra Bot, Buddha’s banner

ผืนผ้าที่เขียนหรือทอเป็นรูปที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า เช่น ภาพพระพุทธเจ้า ภาพพุทธประวัติ ภาพรอยพระพุทธบาท ภาพเจดีย์จุฬามณี ฯลฯ เพื่อใช้แขวนสำหรับเคารพบูชา

ที่มาภาพ : จารุณี อินเฉิดฉาย. “พระบฏ: พุทธศิลป์บนผืนผ้า.” เมืองโบราณ 28, (ต.ค. - ธ.ค. 2545). (ออนไลน์) เข้าถึงเมื่อ 27 สิงหาคม 2558 แหล่งที่มา http://www.muangboranjournal.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=109

ที่มา :