ถ้ำพระไทรโยค


โพสต์เมื่อ 20 ก.ย. 2021

ชื่ออื่น : ถ้ำพระ, ถ้ำวังพระ

ที่ตั้ง : ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค

ตำบล : ไทรโยค

อำเภอ : ไทรโยค

จังหวัด : กาญจนบุรี

พิกัด DD : 14.41003 N, 98.85357 E

เขตลุ่มน้ำหลัก : แควน้อย

เส้นทางเข้าสู่แหล่ง

ปัจจุบันพื้นที่แหล่งโบราณคดีถ้ำพระไทรโยคอยู่ในพื้นที่ "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว

ไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

รายละเอียดทางการท่องเที่ยว

ปัจจุบันพื้นที่แหล่งโบราณคดีถ้ำพระไทรโยคอยู่ในพื้นที่ "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ทั้งยังเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ค้างคาวต่างๆ ไม่เปิดให้เข้าเยี่ยมชมโดยพลการ การเข้าในพื้นที่ต้องขออนุญาตจากทางโครงการฯ ก่อน

หน่วยงานที่ดูแลรักษา

กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

การขึ้นทะเบียน

ไม่ขึ้นทะเบียน

ภูมิประเทศ

ถ้ำ/เพิงผา

สภาพทั่วไป

ถ้ำตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำแควน้อย ห่างจากคุ้งน้ำแควน้อยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 65 เมตร หันปากถ้ำไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

ปัจจุบันพื้นที่แหล่งโบราณคดีถ้ำพระไทรโยคอยู่ในพื้นที่ "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

83 เมตร

ทางน้ำ

แม่น้ำไทรโยค

สภาพธรณีวิทยา

ถ้ำตั้งอยู่ในเขาหินปูน ในกลุ่มหินราชบุรียุคเพอร์เมียน (245-286 ล้านปีมาแล้ว) ท่ามกลางพื้นที่โดยรอบที่เ่ป็นแนวเทือกเขาหินปูน (ยุคเพอร์เมียน) และพื้นที่ทับถมของตะกอนน้ำพาและตะกอนตะพักลำน้ำของแม่น้ำแควน้อย

ประวัติการศึกษา

ชื่อผู้ศึกษา : Eigel Nielsen, H.R. Van Heekeren, Per Sørensen, ชิน อยู่ดี, ธรรมนูญ อัตถากร, อาภรณ์ ณ สงขลา, ประพัฒน์ โยธาประเสริฐ

ปีที่ศึกษา : พ.ศ.2503, พ.ศ.2504, พ.ศ.2505

วิธีศึกษา : สำรวจ, ขุดค้น

องค์กรร่วม / แหล่งทุน : เดนมาร์ก, กรมศิลปากร

ผลการศึกษา :

โครงการความร่วมมือทางโบราณคดีระหว่างไทย-เดนมาร์ก (The Thai-Danish Prehistoric Expedition) ฝ่ายเดนมาร์กประกอบด้วย Dr. Eigel Nielsen นักโบราณชีววิทยา ชาวเดนมาร์ก หัวหน้าคณะ, Dr. H.R. Van Heekeren นักโบราณคดีชาวดัตช์ และ Per Sørensen นักโบราณคดีชาวเดนมาร์ก ส่วนฝ่ายไทยนำโดย นายชิน อยู่ดี, ธรรมนูญ อัตถากร, อาภรณ์ ณ สงขลา และประพัฒน์ โยธาประเสริฐ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ได้ร่วมกันสำรวจและขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีในยุคก่อนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์

ประเภทของแหล่งโบราณคดี

แหล่งอยู่อาศัย, สุสาน, ป้อมค่าย

สาระสำคัญทางโบราณคดี

การขุดค้นสำรวจและขุดค้นของคณะสำรวจไทย-เดนมาร์ก ระหว่างปี พ.ศ.2503-2505 พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญ (สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี 2552) คือ

-โครงกระดูกมนุษย์สมัยหินกลาง 1 โครง

-เครื่องมือหินกะเทาะแบบหัวบิเนียน

-ลูกปัดหินทรงกระบอก

-เศษภาชนะดินเผาแบบที่พบจากแหล่งโบราณคดีบ้านเก่า

-กระดูกสัตว์

-เปลือกหอยน้ำจืด

-เปลือกหอยทะเล

 

ผู้เรียบเรียงข้อมูล-ผู้ดูแลฐานข้อมูล

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล

บรรณานุกรม

ชิน อยู่ดี. สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย. พระนคร : กรมศิลปากร, 2510.

สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร. ฐานข้อมูลโบราณคดีใน "วัฒนธรรมบ้านเก่า". สุพรรณบุรี : สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร, 2552.

Sørensen, P. Archaeological excavations in Thailand : surface finds and minor excavations. London : Curzon, 1988.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี