บทความ


แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

โบราณคดีเบื้องต้นของอำเภอปากช่อง

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 9 เม.ย. 2017

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดนครราชสีมาจนถึงสมัยอยุธยากล่าวถึงพื้นที่ของอำเภอปากช่องในปัจจุบันน้อยมาก บทความนี้จึงพยายามจะให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโบราณคดีของปากช่อง ซึ่งผู้เขียนคาดหวังว่าในอนาคตจะมีการสำรวจศึกษาในเชิงลึกต่อไป

อ่านเพิ่มเติม