บทความ


แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

การศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงโบราณวัตถุในหลุมขุดค้นทางโบราณคดี ในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 4 ม.ค. 2017

ในปี 2558 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนทุนแก่อาจารย์ศุภรัตน์ ตี่คะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงโบราณวัตถุในหลุมขุดค้นทางโบราณคดี ในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย 

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการของภูมิศาสตร์พืชพรรณก่อนการเกิดเมืองดงละคร พิจารณาจากหลักฐานเรณูวิทยาและค่าอายุเรดิโอคาร์บอน

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 30 เม.ย. 2016

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “ความก้าวหน้าของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณดงละคร” ในรอบสี่ทศวรรษ (พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๔๙) วันที่ ๑๗-๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก

อ่านเพิ่มเติม

ตึกแถวริมถนนหน้าพระลาน

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 17 เม.ย. 2016

ในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 แล้วนั้น ก็ได้มีการรื้อกำแพงวังถนนหน้าพระลานด้านทิศใต้ (ริมถนนหน้าพระลาน) ออก แล้วสร้างเป็นตึกแถว ราว พ.ศ.2452 เพื่อรับรองแขกบ้านแขกเมืองต่างประเทศ และเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จนกระทั่งปัจจุบัน สถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตกสมัยนีโอคลาสสิก

อ่านเพิ่มเติม