บทความ


แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

การศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงโบราณวัตถุในหลุมขุดค้นทางโบราณคดี ในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 4 ม.ค. 2017

ในปี 2558 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนทุนแก่อาจารย์ศุภรัตน์ ตี่คะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงโบราณวัตถุในหลุมขุดค้นทางโบราณคดี ในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย 

อ่านเพิ่มเติม