บล็อก


แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

โบราณคดีคืออะไร [Infographic]

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 7 ก.ค. 2017

อินโฟกราฟิกที่จะทำให้รู้จักพื้นฐานของงานโบราณคดีมากขึ้น ให้ผู้อ่านได้ทราบความหมายของโบราณคดี นักโบราณคดีศึกษาอะไร ไม่ศึกษาอะไร เป้าหมายของการทำงานและขั้นตอนการทำงานทางโบราณคดี

อ่านเพิ่มเติม