บ้านโคกโพธิ์


โพสต์เมื่อ 19 ก.ย. 2021

ที่ตั้ง : บ้านโคกโพธิ์ ม.10 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

ตำบล : ท่าแค

อำเภอ : เมือง

จังหวัด : พัทลุง

พิกัด DD : 7.52539 N, 100.039509 E

เขตลุ่มน้ำหลัก : ทะเลสาบสงขลา, อ่าวไทย

เขตลุ่มน้ำรอง : คลองวังรี, คลองลำนุ้ย

เส้นทางเข้าสู่แหล่ง

การเดินทางไปยังแหล่งโบราณคดีบ้านโคกโพธิ์ สามารถทำได้โดยการเดินทางจากตัวจังหวัดพัทลุง ลงไปทางทิศใต้ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (พัทลุง-หาดใหญ่) ตรงไปจนถึงประมาณหลักกิโลเมตรที่ 1167/700 ให้กลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง หมายเลข 4128 (สายบ้านศาลาไม้ไผ่-บ้านหัวหมอน) ตรงไปประมาณ 300 เมตร แล้วตรงเข้าสู่ถนน คสล. สายบ้านศาลาไม้ไผ่ หมู่ 8 ตรงไปอีกประมาณ 1.2 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวแหล่ง ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนทางซ้ายมือ

ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว

ไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

หน่วยงานที่ดูแลรักษา

เป็นที่นาของนายเสริมเกียรติ น้อยมูสิก

การขึ้นทะเบียน

ไม่ขึ้นทะเบียน

ภูมิประเทศ

ที่ราบ

สภาพทั่วไป

แหล่งโบราณคดีตั้งอยู่บนที่นาของนายเสริมเกียรติ น้อยมูสิก อยู่บ้านเลขที่ 9 บ้านโคกโพธิ์ หมู่ 10 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง โดยในอดีตได้พบโบราณวัตถุประเภทเครื่องมือขวานหินขัดหลายชิ้น สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ พื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก

ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

26 เมตร

ทางน้ำ

อ่าวไทย, ทะเลสาบสงขลา, คลองวังรี, คลองลำนุ้ย

สภาพธรณีวิทยา

พื้นที่ก่อตัวขึ้นจากตะกอนน้ำพาสะสมตัวในสมัยโฮโลซีน ตะกอนมีทั้งกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว 

ยุคทางโบราณคดี

ยุคก่อนประวัติศาสตร์

สมัย/วัฒนธรรม

สมัยหินใหม่

ประวัติการศึกษา

ชื่อผู้ศึกษา : สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช

ปีที่ศึกษา : พ.ศ.2555

วิธีศึกษา : สำรวจ

องค์กรร่วม / แหล่งทุน : กรมศิลปากร

ผลการศึกษา :

วันที่ 21 สิงหาคม 2555 กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช ดำเนินการสำรวจ

ประเภทของแหล่งโบราณคดี

แหล่งอยู่อาศัย

สาระสำคัญทางโบราณคดี

จากการสำรวจของสำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2555 และได้สัมภาษณ์นางแคล้ว น้อยมูสิก อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 149 บ้านโคกโพธิ์ ม.10 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง โดยนางแคล้วกล่าวว่า เดิมที่นาที่พบขวานหินขัดนี้เป็นของนายเปรียว น้อยมูสิก ซึ่งเป็นสามีของตน แต่ปัจจุบันได้ยกที่ดินให้นายเสริมเกียรติ ซึ่งเป็นบุตรชาย ประมาณ 40 ปีที่แล้ว นายเปรียวได้พบขวานหินขัดระหว่างการทำนา หลังจากนั้นจึงมีการพบเรื่อยมาโดยชาวบ้านซึ่งทำนาบนที่นาเดียวกัน

สิ่งสำคัญ

            1. ขวานหินขัด (อยู่ในความครอบครองของนางแคล้ว น้อยมูสิก)

                        - ขวานหินขัดรูปจะงอยปากนก จำนวน 3 ชิ้น

                        - ขวานหินขัดไม่มีบ่า จำนวน 5 ชิ้น

            2. ขวานหินขัด (อยู่ในความครอบครองของนายยรรยง มากมณี อยู่บ้านเลขที่ 148 บ้านโคกโพธิ์ หมู่ 10 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง)

                        - ขวานหินขัดรูปจะงอยปากนก จำนวน 3 ชิ้น

                        - ขวานหินขัดไม่มีบ่า จำนวน 3 ชิ้น

ผู้เรียบเรียงข้อมูล-ผู้ดูแลฐานข้อมูล

สารัท ชลอสันติสกุล, ชาคริต สิทธิฤทธิ์, ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล

บรรณานุกรม

สารัท ชลอสันติสกุล และชาคริต สิทธิฤทธิ์. รายงานการสำรวจแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์พัทลุง. นครศรีธรรมราช : สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช กรมศิลปากร, 2557.

กรมทรัพยากรธรณี. การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีจังหวัดพัทลุง. กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, 2550.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี