แหล่งโบราณคดี


แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์

บ้านมาบปลาเค้า

ตั้งอยู่ ม.1 บ้านมาบปลาเค้า ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี พบร่องรอยศาสนสถานในวัฒนธรรมทวารวดี ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณคดีบ้านเขากระจิวบ้านเขากระจิว และแหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ จัดอยู่ใน “กลุ่มแหล่งโบราณคดีเขากระจิว” ของ จ.เพชรบุรี

อ่านเพิ่มเติม

บ้านดอนเตาอิฐ

ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี และมีการอยู่อาศัยมาจนสมัยอยุธยา อาจเป็นชุมชนชายฝั่งทะเลที่อยู่ในเส้นทางการเดินเรือเลียบชายฝั่ง โบราณวัตถุที่พบ เช่น เศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง เครื่องถ้วยจีนเป็นกระปุกเคลือบสีขาว สมัยราชวงศ์ซ้อง ลูกปัดหินอาเกต จุกดินเผาหรือตราประทับ แท่นหินบด

อ่านเพิ่มเติม

บ้านเขากระจิว

ตั้งอยู่ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ก่อนการก่อตั้งวัดเขากระจิวในสมัยรัตนโกสินทร์ บนยอดเขากระจิวมีเจดีย์อยู่ 1 องค์ และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ ซึ่งเจดีย์องค์เดิมอาจเป็นเจดีย์สมัยทวารวดี เนื่องจากมีร่องรอยซากโบราณสถานและแนวถนนโบราณที่ปูด้วยอิฐขนาดใหญ่ เชื่อมต่อจากเนินเขาไปยังเนินโบราณสถานสมัยทวารวดีที่อยู่หลังโรงเรียนวัดเขากระจิว

อ่านเพิ่มเติม

บ้านโคกเศรษฐี

ตั้งอยู่ ม.6 บ้านโคกเศรษฐี ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ น่าจะเป็นชุมชนชายฝั่งทะเลในวัฒนธรรมทวารวดี และอาจจะเป็นผู้สร้างและใช้งานเจดีย์ทุ่งเศรษฐ

อ่านเพิ่มเติม

บ้านใหม่

ตั้งอยู่ ม.4 บ้านใหม่ ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี แหล่งโบราณคดีแห่งนี้น่าจะเป็นชุมชนสมัยทวารวดี มีอายุราวพุทธศตวรรษที่12-16 มีร่องรอยเนินอิฐและกองอิฐหลายแห่ง สันนิษฐานว่าอาจเป็นร่องรอยของศาสนสถานก่ออิฐสมัยทวารวดี 

อ่านเพิ่มเติม

เขาตาจีน

ตั้งอยู่ ม.7 บ้านดอน ต.นายาง อ.ชะอำ ภายในถ้ำบนเขาตาจีน พบอิฐขนาดใหญ่ มีแกลบข้าวผสมมาก คล้ายอิฐแบบทวารวดี สันนิษฐานว่าในอดีตอาจมีโบราณสถานที่ก่อด้วยอิฐอยู่ภายในถ้ำ แต่ปัจจุบันถูกทำลายจนไม่เหลือสภาพแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

เจดีย์ทุ่งเศรษฐี

เจดีย์ทุ่งเศรษฐี ตั้งอยู่ ม.6 บ้านโคกเศรษฐี ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่สมัยทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-16 ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างยาวด้านละ 25 เมตร มีความสูงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันประมาณ 5 เมตร

อ่านเพิ่มเติม

โบราณสถานบนเขาจอมปราสาท

ตั้งอยู่บ้านโคกเศรษฐี ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ พบกลุ่มก้อนอิฐกระจัดกระจายอยู่บนยอดเขาจอมปราสาท สันนิษฐานว่าเป็นโบราณสถานสมัยทวารวดี เนื่องจากลักษณะอิฐเป็นแบบเดียวกับที่ใช้สร้างเจดีย์ทุ่งเศรษฐี ที่ตั้งอยู่เชิงเขาจอมปราสาท

อ่านเพิ่มเติม

คุกขี้ไก่

ม.1 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี คุกขี้ไก่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกองทหารฝรั่งเศสที่เข้ามายึดเมืองจันทบุรีในช่วงนั้น (พ.ศ.2436) ใช้เป็นป้อมปืนและที่คุมขังคน โดยขังคนไว้ด้านล่างและเลี้ยงไก่ไว้ด้านบน ให้ไก่อุจจาระรดศีรษะนักโทษ จึงได้ชื่อว่าคุกขี้ไก่

อ่านเพิ่มเติม

โบราณสถานตึกแดง

ม.1 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกองทหารฝรั่งเศสสร้างขึ้นเพื่อเป็นกองบัญชาการและที่พักนายทหารที่รักษาปากน้ำแหลมสิงห์ เมื่อสมัยฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรี (พ.ศ.2436) ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวทาสีแดง จึงถูกเรียกว่าตึกแดง

อ่านเพิ่มเติม

ดอนวัด

ถ.กุยบุรี-ทุ่งน้อย ม.1 บ้านบ่อกุ่ม ต.ดอนหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

อ่านเพิ่มเติม

เจดีย์แดง

ตั้งอยู่ ม.2 บ้านไร่เพนียด ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุอยู่ในช่วงตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 23 อาจสัมพันธ์กับเหตุการณ์เมื่อครั้งขุนหลวงสรศักดิ์ (พระเจ้าเสือ) เสด็จมาล้อมช้างที่เพชรบุรี ซึ่งสอดคล้องกับชื่อบ้านไร่เพนียด

อ่านเพิ่มเติม

เจดีย์เก่าวัดเก๋งโรงพยาบาลระยอง(วัดจันทอุดม)

โรงพยาบาลระยอง เลขที่ 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ (เทศบาลนครระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง จากประวัติระบุว่าเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ของวัดโบราณชื่อ “วัดจันทอุดม” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดเก๋ง” เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในสมัยรัชกาลที่ 5 วัดเก๋งเป็นพระอารามแห่งแรกที่จัดการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมขึ้นในจังหวัดระยอง เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีต่างๆ เช่น พิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ

อ่านเพิ่มเติม

ศาลหลักเมืองระยอง

ถ.สุขุมวิทนครระยอง 62 (ถ.หลักเมือง) ต.ท่าประดู (เทศบาลนครระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เสาหลักเมืองของจังหวัดระยองสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2438 ตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ศาลเป็นศาลไม้ ต่อมาราว พ.ศ.2468 เสาหลักเมืองและศาลชำรุดและหักลง ชาวบ้านจึงช่วยกันทำการปักลงที่เดิม แต่ยังไม่มีการสร้างอาคารคลุม คงปล่อยให้อยู่กลางแดดกลางฝนตามสภาพเดิม จน พ.ศ.2532 ชาวระยองเห็นควรปรับปรุงหลักเมืองและศาลหลักเมืองให้มั่นคงแข็งแรง

อ่านเพิ่มเติม

พุน้อย

ม.4 บ้านพุน้อย ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ถ้ำเขากลาง

บ้านเขากลาง ม.13 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง หลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญ คือ ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ และภาพเขียนสีสมัยอยุธยาที่เขียนเป็นภาพเรื่องพุทธประวัติและเรื่องราวในพุทธศาสนาและภาพประกอบพิธีกีรรม แบ่งออกได้เป็น 10 กลุ่ม

อ่านเพิ่มเติม

บ้านโคกโพธิ์

บ้านโคกโพธิ์ ม.10 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง พบหลักฐานทางโฐราณคดีที่สำคัญคือขวานหินขัด ยุคก่อนประวัติศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

บ้านออกเหมือง

บ้านออกเหมือง ม.7 ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง หลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญคือ ขวานหินขัด ยุคก่อนประวัติศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

บ้านวังด้วน

บ้านวังด้วน ม.1 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

อ่านเพิ่มเติม

แหล่งเรือจมเกาะมันนอก

แหล่งเรือจมเกาะมันนอก ตั้งอยู่ที่ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ห่างจากเกาะมันนอกมาทางทิศใต้ประมาณ 4 ไมล์ทะเล หรือ 7.4 กิโลเมตร 

อ่านเพิ่มเติม