โบราณสถานตึกแดง


โพสต์เมื่อ 11 พ.ค. 2022

ชื่ออื่น : ตึกแดง

ที่ตั้ง : ม.1 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์

ตำบล : ปากน้ำแหลมสิงห์

อำเภอ : แหลมสิงห์

จังหวัด : จันทบุรี

พิกัด DD : 12.481302 N, 102.062463 E

เขตลุ่มน้ำหลัก : จันทบุรี, อ่าวไทย

เขตลุ่มน้ำรอง : คลองพลิ้ว

เส้นทางเข้าสู่แหล่ง

โบราณสถานตึกแดงตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  ใกล้กับโบราณสถานคุกขี้ไก่และท่าเทียบเรือแหลมสิงห์ โดยจากที่ทำการเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 3149 มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1.4 กิโลเมตร จะพบตึกแดงอยู่ทางซ้ายมือ

ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

รายละเอียดทางการท่องเที่ยว

ปัจจุบันตึกแดงเป็นสถานที่ท่องที่สำคัญแห่งหนึ่งของแหลมสิงห์ สังเกตได้จากระหว่างการสำรวจมีนักท่องเที่ยวเข้าชมและถ่ายภาพตึกแดงอยู่ตลอดเวลา ภายในอาคารมีการนำเสนอคำบรรยายเกี่ยวกับประวัติเมืองจันทบุรี วิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ประวัติตึกแดง และปืนใหญ่ปากน้ำแหลมสิงห์ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในอาคารได้ทุกวัน เวลา 8.30-16.30 น.

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภายในอาคารจะมีการจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจันทบุรีและตึกแดงบ้างแล้ว แต่ก็เป็นส่วนเล็กน้อยเท่านั้น ยังสามารถจัดแสดงเรื่องราวต่างๆและปรับปรุงการจัดแสดงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้อีกมาก อีกทั้งสภาพภายในอาคารผนังปูนและสีเริ่มหลุดร่อน

หน่วยงานที่ดูแลรักษา

กรมศิลปากร, เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

การขึ้นทะเบียน

ขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากร

รายละเอียดการขึ้นทะเบียน

ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 102 ตอนที่ 31 วันที่ 12 มีนาคม 2528

ภูมิประเทศ

ที่ราบ, ที่ราบชายฝั่งทะเล

สภาพทั่วไป

โบราณสถานตึกแดงตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลหาดแหลมสิงห์ ริมถนนทางหลวงหมายเลข 3149 โดยอยู่เกือบปลายสุดด้านทิศตะวันตกของหาด ใกล้กับท่าเทียบเรือแหลมสิงห์ ห่างจากโบราณสถานคุกขี้ไก่ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 300 เมตร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวทาสีแดง (จึงถูกเรียกว่าตึกแดง)

ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

3 เมตร

ทางน้ำ

อ่าวไทย, แม่น้ำจันทบุรี, คลองพลิ้ว

สภาพธรณีวิทยา

เป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลหาดแหลมสิงห์ เกิดจากการทับถมของตะกอนป่าชายเลนหรือตะกอนที่ราบน้ำขึ้นถึง ที่ทับถมในยุคควอเทอร์นารี

ยุคทางโบราณคดี

ยุคประวัติศาสตร์

สมัย/วัฒนธรรม

สมัยรัตนโกสินทร์, สมัยรัชกาลที่ 5

อายุทางโบราณคดี

ราว พ.ศ.2436

ประวัติการศึกษา

ชื่อผู้ศึกษา : กรมศิลปากร

ปีที่ศึกษา : พ.ศ.2528

วิธีศึกษา : บูรณปฏิสังขรณ์


ประเภทของแหล่งโบราณคดี

แหล่งอยู่อาศัย, ป้อมค่าย

สาระสำคัญทางโบราณคดี

โบราณสถานตึกแดงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกองทหารฝรั่งเศสสร้างขึ้นเพื่อเป็นกองบัญชาการและที่พักนายทหารที่รักษาปากน้ำแหลมสิงห์ เมื่อสมัยฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรี (พ.ศ.2436)

ตึกแดง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวทาสีแดง (จึงถูกเรียกว่าตึกแดง) หลังคาจั่วมุงกระเบื้องมีชายคาคลุมส่วนระเบียงอาคารทั้ง 4 ด้าน ที่หน้าจั่วถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยเสา โดยแบ่งเป็นด้านซ้ายและขวา แต่ละด้านประดับด้วยปูนปั้นรูปครึ่งวงกลม ภายในครึ่งวงกลมเจาะเป็นช่องแสงรูปกากบาท 6 ช่อง

ตัวอาคารมีช่องประตูทุกด้าน ด้านละ 2 ช่อง รวม 8 ประตู และมีช่องหน้าต่างที่ด้านยาว ด้านละ 6 ช่อง รวม 12 ช่อง บานประตูหน้าต่างเป็นไม้ ภายในอาคารแบ่งเป็น 5 ห้อง แต่ละห้องแบ่งออกจากกันด้วยผนังอิฐฉาบปูนและมีประตูกลางทะลุถึงกันตลอด ด้านบนของผนังแบ่งห้องเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมทะลุถึงกันทั้ง 2 ด้าน (ช่องระบายอากาศ) ที่ระเบียงรอบอาคารทั้ง 4 ด้าน มีรั้วไม้กั้นอยู่ด้านนอกและมีเสารองรับชายคา นอกจากนี้จากการสำรวจพบการอนุรักษ์อาคารโดยการรัดและขึงรอบอาคารด้วยสลิง

ตามรายงานของกรมศิลปากรระบุว่าตึกแดง กว้าง 7 เมตร ยาว 32 เมตร ได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ.2528  เคยใช้ประโยชน์เป็นห้องสมุดประชาชนและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ในปัจจุบันภายในจัดแสดงป้ายคำบรรยายเกี่ยวกับประวัติเมืองจันทบุรี วิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ประวัติตึกแดง และปืนใหญ่ปากน้ำแหลมสิงห์

ผู้เรียบเรียงข้อมูล-ผู้ดูแลฐานข้อมูล

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล

บรรณานุกรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี