พระปรมาภิไธยย่อ ปปร., ภปร. และพระนามาภิไธยย่อ สก.


โพสต์เมื่อ 11 พ.ค. 2022

ที่ตั้ง : น้ำตกโตนปลิว สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง ม.7 บ้านกระเจาะ ถ.ตรัง-พัทลุง ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง

อำเภอ : นาโยง

จังหวัด : ตรัง

พิกัด DD : 7.540451 N, 99.793057 E

เขตลุ่มน้ำหลัก : ตรัง

เขตลุ่มน้ำรอง : คลองโตนน้ำปลิว

เส้นทางเข้าสู่แหล่ง

จากตัวจังหวัดตรัง บริเวณสวนสาธารณะพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี หรืออนุสาวรีย์พระยารัษฎาฯ ใช้ถนนเพชรเกษม (ตรัง-พัทลุง) มุ่งหน้าไปทางตะวันออกหรือมุ่งหน้าจังหวัดพัทลุง ประมาณ 18.5 กิโลเมตร จะพบสวนพฤกษาสตร์เขาช่อง อยู่ทางขวามือ เลี้ยวเข้าสวนพฤกษศาสตร์ ขับรถเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร มุ่งหน้าสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง จอดรถที่ลานจอดรถ แล้วเดินเท้าเข้าไปน้ำตกโตนปลิว จารึกพระปรมาภิไธยย่อ ปปร., ภปร. และพระนามาภิไธยย่อ สก. ประดิษฐานอยู่ที่ผนังโขดหินชั้นบนของน้ำตกโตนปลิว

ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

รายละเอียดทางการท่องเที่ยว

จารึกพระปรมาภิไธยย่อ ปปร., ภปร. และพระนามาภิไธยย่อ สก. ประดิษฐานอยู่ที่ผนังโขดหินชั้นบนของน้ำตกโตนปลิว ภายในสวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง และสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง จังหวัดตรัง เหมาะสมที่จะชมในระยะไกล เนื่องจากอยู่บริเวณที่สูงและชัน ยากแก่การปีนขึ้นไปเพื่อชมในระยะใกล้ (ยังไม่มีป้ายให้ข้อมูลจารึกพระปรมาภิไธยในพื้นที่)

สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง และสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง เป็นส่วนหนึ่งของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่เข้าร่วมในโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" ของรัฐบาล ในการดำเนินงานจึงเน้นกิจกรรมป่าในเมือง กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการภายในสวนฯ กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้และจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ กิจกรรมด้านการจัดสวนพฤกษศาสตร์ ได้แก่การรวบรวมปลูกพรรณไม้เด่นๆ เช่น สวนรวบรวมพรรณไม้วงศ์ปาล์ม วงศ์กล้วยไม้ วงศ์กระดังงา เป็นต้น

สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 8.30-18.00 น. สามารถติดต่อสวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง ได้ที่เบอร์ 075-573521  facebokk: www.facebook.com/khaochong.botanic  อีเมล: khaochong.botanic@gamil.com

นอกจากจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ แล้ว จุดเด่นที่น่าสนใจของสวนพฤกษศาสตร์เขาช่องและสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง คือ เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้วงศ์ปาล์ม มีน้ำตกที่สวยงาม ได้แก่ น้ำตกโตนน้อย น้ำตกกะช่อง (น้ำตกโตนใหญ่) เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลลดหลั่นลงมาผ่านโขดหินซอกหิน และหน้าผาที่ความสูงชัน มีแอ่งด้านล่างรองรับเหมาะแก่การลงเล่นน้ำ แม่น้ำไหลตลอดทั้งปี นอกจากนั้นยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ ศาลาที่ประทับ(ตำหนักโปร่งฤทัย) พลับพลาธารหทัยสำราญ พระปรมาภิไธยย่อ ปปร., ภปร. และพระนามาภิไธยย่อ สก.

หน่วยงานที่ดูแลรักษา

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การขึ้นทะเบียน

ขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากร

รายละเอียดการขึ้นทะเบียน

ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนพิเศษ 117ง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545

ภูมิประเทศ

ภูเขา

สภาพทั่วไป

จารึกพระปรมาภิไธยย่อ ปปร., ภปร. และพระนามาภิไธยย่อ สก. ประดิษฐานอยู่ที่ผนังโขดหินชั้นบนของน้ำตกโตนปลิว ภายในพื้นที่ป่าไม้ในเขตของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัด ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบริมลำธาร และเนินเขาเล็ก ๆ ที่ขนาบด้วยภูเขาสูงชัน ความสูงจากระดับน้ำทะเล 100–800 เมตร  สภาพสังคมพืชเป็นป่าดิบชื้น (Tropical rain forest)

ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

223 เมตร

ทางน้ำ

คลองโตนน้ำปลิว, แม่น้ำตรัง

สภาพธรณีวิทยา

สวนพฤกษศาสตร์เขาช่องและสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัด เทือกเขาที่มีหินอัคนียุคไทรแอสซิกเป็นองค์ประกอบหลัก แต่บริเวณที่ตั้งของน้ำตกโตนปลิว ตั้งอยู่บนธรณีสัณฐานประเภทหินดินดาน ในกลุ่มหินแก่งกระจาน (กรมทรัพยากรธรณี 2550)

ยุคทางโบราณคดี

ยุคประวัติศาสตร์

สมัย/วัฒนธรรม

สมัยรัตนโกสินทร์, สมัยรัชกาลที่ 7, สมัยรัชกาลที่ 9

อายุทางโบราณคดี

พ.ศ.2471, พ.ศ.2502

ประวัติการศึกษา

ไม่พบผลลัพธ์

ประเภทของแหล่งโบราณคดี

จารึก

สาระสำคัญทางโบราณคดี

เป็นสถานที่จารึกพระปรมาภิไธยย่อ ปปร., จปร. และพระนามาภิไธยย่อ สก. ประดิษฐานอยู่ที่ก้อนหินใกล้กับยอดน้ำตกโตนปลิว ซึ่งเป็นน้ำตกชั้นสูงสุด เป็นหลักฐานการเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่เสด็จประพาสธารน้ำตกคือโตนปลิวและได้เสวยเครื่องใหญ่ที่พลับพลา ณ ธารหทัยสำราญ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2471 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และพระนามาภิไธย สก. ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2502 เมื่อครั้นเสด็จมาเยี่ยมพสกนิกรที่จังหวัดตรั

ผู้เรียบเรียงข้อมูล-ผู้ดูแลฐานข้อมูล

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล

บรรณานุกรม

กรมทรัพยากรธรณี. การจําแนกเขตเพื่อการจดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดตรัง. กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, 2550.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี