บทความ


แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

ตาพระยา : พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเทียบ วัดตาพระยา

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 1 มี.ค. 2013

"อำเภอตาพระยา" เป็นเส้นทางการติดต่อระหว่างที่ราบภาคกลางและที่ราบชายฝั่งภาคตะวันออกของไทยกับกัมพูชาในปัจจุบัน ปรากฏร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของคนมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ก่อนที่จะเกิดเป็นชุมชนหนาแน่นในยุคประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุที่พบในพื้นที่บางส่วนปัจจุบันถูกเก็บไว้ใน "พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเทียบ" ภายในวัดตาพระยา 

อ่านเพิ่มเติม