บทความ


แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

เสมาหินที่บ้านกุดโง้ง ชัยภูมิ

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 30 ก.ย. 2018

บ้านกุดโง้ง ต.บุ่งคล้า อ.เมืองชัยภูมิ ที่ในปัจจุบันเป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนราษฎรตั้งอยู่อย่างค่อนข้างหนาแน่นสลับกับพื้นที่เกษตรกรรมนั้น หากย้อนกลับไปเมื่อราวพันปีก่อน ก็จะพบการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และน่าจะเป็นหนึ่งในชุมชนที่มีความสำคัญในพื้นที่แถบนี้ในสมัยนั้น โดยเฉพาะด้านศาสนาและความเชื่อ เห็นได้จากการปรากฏหลักฐานเป็นเสมาหินทรายขนาดใหญ่จำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม