บทความ


แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

โบราณคดีเบื้องต้นของอำเภอปากช่อง

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 9 เม.ย. 2017

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดนครราชสีมาจนถึงสมัยอยุธยากล่าวถึงพื้นที่ของอำเภอปากช่องในปัจจุบันน้อยมาก บทความนี้จึงพยายามจะให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโบราณคดีของปากช่อง ซึ่งผู้เขียนคาดหวังว่าในอนาคตจะมีการสำรวจศึกษาในเชิงลึกต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงโบราณวัตถุในหลุมขุดค้นทางโบราณคดี ในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 4 ม.ค. 2017

ในปี 2558 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนทุนแก่อาจารย์ศุภรัตน์ ตี่คะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงโบราณวัตถุในหลุมขุดค้นทางโบราณคดี ในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย 

อ่านเพิ่มเติม

วังถนนหน้าพระลาน : หลักฐานจากใต้ตึกแถว

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 15 ส.ค. 2016

จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่ตึกแถวริมถนนหน้าพระลานเมื่อปี 2553 ภายใต้การควบคุมของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และกรมศิลปากร นอกจากจะพบข้อมูลหลักฐานการก่อสร้างตึกแถวแห่งนี้ในสมัยรัชกาลที่ 5 แล้ว ยังพบซากโบราณสถานสมัยวังถนนหน้าพระลาน

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการของภูมิศาสตร์พืชพรรณก่อนการเกิดเมืองดงละคร พิจารณาจากหลักฐานเรณูวิทยาและค่าอายุเรดิโอคาร์บอน

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 30 เม.ย. 2016

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “ความก้าวหน้าของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณดงละคร” ในรอบสี่ทศวรรษ (พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๔๙) วันที่ ๑๗-๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก

อ่านเพิ่มเติม

ตึกแถวริมถนนหน้าพระลาน

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 17 เม.ย. 2016

ในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 แล้วนั้น ก็ได้มีการรื้อกำแพงวังถนนหน้าพระลานด้านทิศใต้ (ริมถนนหน้าพระลาน) ออก แล้วสร้างเป็นตึกแถว ราว พ.ศ.2452 เพื่อรับรองแขกบ้านแขกเมืองต่างประเทศ และเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จนกระทั่งปัจจุบัน สถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตกสมัยนีโอคลาสสิก

อ่านเพิ่มเติม

แหล่งโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานชุมชน “บ้านโป่งตะขบ”

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 28 ต.ค. 2015

"พิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งตะขบ" นำเสนอข้อมูล ผลการศึกษา และหลักฐานทางโบราณคดีของแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ หนึ่งในชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ของที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสัก 

อ่านเพิ่มเติม