บล็อก


แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

10 อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย [Infographic]

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 3 ต.ค. 2017

อินโฟกราฟิกนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้อ่านรู้จัก "อุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 10 แห่งในประเทศไทย"

อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑสถานคลองท่อม ณ วัดคลองท่อม อ.คลองท่อม จ.กระบี่

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 30 มิ.ย. 2017

นิสา เชยกลิ่น

ความเป็นมา

พิพิธภัณฑสถานคลองท่อม ก่อตั้งขึ้นโดย พระครูอาทรสังวรกิจ (พระสวาส กนฺตสงฺวโร) (นามสกุลเดิม เอี่ยวน้อย) อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองท่อม เจ้าคณะอำเภอคลองท่อมและอำเภอเกาะลันตา ได้รวบรวมลูกปัดโบราณแบบต่างๆ รวมทั้งโบราณวัตถุอื่นๆ ที่พบในควนลูกปัดหลังวัดคลองท่อม มาเก็บรักษาไว้ตั้งแต่ พ.ศ.2525 ใช้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑสถานพระครูอาทรสังวรกิจ” เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษาและอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าของแผ่นดินไว้ ไม่ให้สูญหายไป ภายหลังเปลี่ยนมาใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม

... อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑสถานโบราณคดีเขางาม ณ โรงเรียนบ้านเขางาม ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 30 มิ.ย. 2017

นิสา  เชยกลิ่น

ความเป็นมา

จังหวัดกระบี่ตั้งอยู่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน ภูมิประเทศส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาหินปูนลูกโดดกระจายอยู่ทั่วไป ภูเขาแหล่งนี้เป็นที่ตั้งของถ้ำและเพิงผา ซึ่งเกือบทุกแห่งได้ค้นพบร่องรอยการอยู่อาศัย และกิจกรรมของมนุษย์โบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ เช่น แหล่งโบราณคดีถ้ำหลังโรงเรียน แหล่งโบราณคดีถ้ำหมอเขียว แหล่งโบราณคดีถ้ำเขาโต๊ะช่อง-เขาหน้าวังหมี และแหล่งโบราณคดีถ้ำผีหัวโต เป็นต้น

เมื่อ พ.ศ.2530 ชาวบ้านได้พบเครื่องใช้ของคนโบราณ เช่น เครื่องมือหิน ภาชนะดินเผา กระดูกมนุ

... อ่านเพิ่มเติม

"ศูนย์ประวัติศาสตร์ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2" โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 15 ต.ค. 2015

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 

“บ้านทรายขาว” หมู่บ้านริมแม่น้ำเลยในตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเลย ปรากฏร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อย่างน้อยตั้งแต่สมัยล้านช้างหรือราวพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ดังปรากฏร่องรอยทั้งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

เสมาหินหน้าอุโบสถวัดกู่คำ บ้านทรายขาว พบจากการปรับพื้นดินด้านหน้าอุโบสถ

พระประธานในอุโบสถวัดกู่คำ บ้านทรายขาว

พระพุทธรูปสำริดในกุฏิเจ้าอาวาสวัดกู่คำ บ้านทรายขาว มีจารึกอ

... อ่านเพิ่มเติม