อู่ทอง เป็นเมืองชายฝั่งทะเลจริงหรือ? : สาระสังเขปจากหลักฐานเรณูวิทยาและเรดิโอคาร์บอน

การศึกษาทางเรณูวิทยาและกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์จากอินทรีย์วัตถุ ของ ดร.ตรงใจ หุตางกูร ที่พบจากการเจาะสำรวจชั้นดินที่ความลึก 10 เมตร ณ วัดโคกยายเกตุ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองอู

... อ่านเพิ่มเติม

โบราณคดีคืออะไร [Infographic]

อินโฟกราฟิกที่จะทำให้รู้จักพื้นฐานของงานโบราณคดีมากขึ้น ให้ผู้อ่านได้ทราบความหมายของโบราณคดี นักโบราณคดีศึกษาอะไร ไม่ศึกษาอะไร เป้าหมายของการทำงานและขั้นตอนการทำงานทางโบราณคดี

อ่านเพิ่มเติม

10 อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย [Infographic]

อินโฟกราฟิกนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้อ่านรู้จัก "อุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 10 แห่งในประเทศไทย"

อ่านเพิ่มเติม