เจดีย์ทุ่งเศรษฐี

เจดีย์ทุ่งเศรษฐี ตั้งอยู่ ม.6 บ้านโคกเศรษฐี ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่สมัยทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-16 ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างยาวด้านละ 25 เมตร มีความสูงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันประมาณ 5 เมตร

อ่านเพิ่มเติม

เจดีย์แดง

ตั้งอยู่ ม.2 บ้านไร่เพนียด ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุอยู่ในช่วงตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 23 อาจสัมพันธ์กับเหตุการณ์เมื่อครั้งขุนหลวงสรศักดิ์ (พระเจ้าเสือ) เสด็จมาล้อมช้างที่เพชรบุรี ซึ่งสอดคล้องกับชื่อบ้านไร่เพนียด

อ่านเพิ่มเติม

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามไชย

ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ เป็นถนนสายประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างตั้งแต่เมื่อครั้งก่อตั้งกรุง ผ่านสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว วัดพระเชตุพนฯ พระราชวังสราญรมย์ ฯลฯ และเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางพื้นที่อนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม