บล็อก


แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

นำความรู้สู่ชุมชน-แหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 17 ต.ค. 2018

 นิสา เชยกลิ่น
 
         15 สิงหาคม 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน-เยาวชน เขาศรีวิชัย สืบเนื่องมาจากโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย) นำโดย สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย และเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ ณ วัดเขาศรีวิชัย และโบราณสถานเขาศรีวิชัย จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
จากซ้า
... อ่านเพิ่มเติม

หลุมหลบภัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ปทุมธานี

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 1 ต.ค. 2018

นิสา เชยกลิ่น

        วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2555 ได้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการค้นพบหลุมหลบภัยที่สร้างขึ้นในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี[1] ข่าวนี้สร้างความตื่นตัวให้ไปในวงกว้างเนื่องจากคิดไม่ถึงว่าที่ปทุมธานียังมีหลุมหลบภัยที่ค่อนข้างสมบูรณ์หลงเหลืออยู่

       หลุมหลบภัยเหล่านี้สร้างเมื่อตอนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในสมัยของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องเล่าย้อนไป เมื่อพ.ศ.2482 ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในยุโรปเมื่ออังกฤษและฝรั่งเศสประกาศสงครามเย

... อ่านเพิ่มเติม

มรดกโลกทางวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [Infographic]

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 23 เม.ย. 2018

อินโฟกราฟิกนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของ แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านเพิ่มเติม

10 อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย [Infographic]

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 3 ต.ค. 2017

อินโฟกราฟิกนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้อ่านรู้จัก "อุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 10 แห่งในประเทศไทย"

อ่านเพิ่มเติม

โบราณคดีคืออะไร [Infographic]

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 7 ก.ค. 2017

อินโฟกราฟิกที่จะทำให้รู้จักพื้นฐานของงานโบราณคดีมากขึ้น ให้ผู้อ่านได้ทราบความหมายของโบราณคดี นักโบราณคดีศึกษาอะไร ไม่ศึกษาอะไร เป้าหมายของการทำงานและขั้นตอนการทำงานทางโบราณคดี

อ่านเพิ่มเติม