แหล่งโบราณคดี


แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

บ้านพระปืด

ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ปรากฏร่องรอยการใช้พื้นที่ของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ลักษณะเป็นเนินดินที่มีขนาดสูงใหญ่ มีชั้นทับถมของเศษภาชนะดินเผาในระดับที่ลึกลงไปจากผิวดิน

อ่านเพิ่มเติม

ปราสาทแก้ว

ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ตั้งอยู่ในวัดปราสาทแก้ว ในเขตพื้นที่ด้านตะวันออกภายในเมืองโบราณบ้านพระปิด ส่วนฐานปราสาทสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 ส่วนตัวปราสาทสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 23-24

อ่านเพิ่มเติม

ปราสาทศีขรภูมิ

บ้านปราสาท ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม

ปราสาทตาเมือน

ม.8 บ้านหนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม

ปราสาทตาเมือนโต๊ด

ม.8 บ้านหนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม

ปราสาทตาเมือนธม

ม.8 บ้านหนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม

ปราสาททองบ้านแสรออ

ตั้งอยู่ภายในวัดปราสาททอง บ้านแสรออ ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ลักษณะเป็นปราสาทขอมองค์เดียว จากรูปแบบศิลปกรรมและอายุสมัย สันนิษฐานว่าสร้างโดยชาวเขมรอพยพในสมัยอยุธยาตอนปลาย หรือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

อ่านเพิ่มเติม