แหล่งโบราณคดี


แสดง 1 ถึง 20 จาก 34 ผลลัพธ์

แหล่งหินตัด

ถ.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม

พระนอน

พระพุทธไสยาสน์ วัดธรรมจักรเสมาราม ม.3 บ้านคลองขวาง ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม

โนนกู่

ตั้งอยู่ที่บ้านกกกอก ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ปราสาทโนนกู่สร้างขึ้นตามแบบศิลปะเขมรสมัยเกาะแกร์ อายุอยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 15 หรือราว พ.ศ.1440-1490

อ่านเพิ่มเติม

เมืองแขก

ปราสาทเมืองแขก ม.7 บ้านกกกอก ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม

ภาพเขียนสีเขาจันทร์งาม

ตั้งอยู่ภายในวัดเลิศสวัสดิ์ (เขาจันทร์งาม) ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นแหล่งศิลปะถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์เพียงแห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมาเท่าที่พบในปัจจุบัน มีอายุอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ภาพเด่นมีรูปกลุ่มคนทั้งวัยเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงภาพสุนัข

อ่านเพิ่มเติม

เมืองเสมา

ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม

โบราณสถานหมายเลข 1 เมืองเสมา

ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม

โบราณสถานหมายเลข 2 เมืองเสมา

ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม

โบราณสถานหมายเลข 3 เมืองเสมา

ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม

โบราณสถานหมายเลข 4 เมืองเสมา

ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม

โบราณสถานหมายเลข 5 เมืองเสมา

ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม

โบราณสถานหมายเลข 7 เมืองเสมา

ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม

โบราณสถานหมายเลข 8 เมืองเสมา

ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม

โบราณสถานหมายเลข 9 เมืองเสมา

ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม

บ้านพระปืด

ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ปรากฏร่องรอยการใช้พื้นที่ของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ลักษณะเป็นเนินดินที่มีขนาดสูงใหญ่ มีชั้นทับถมของเศษภาชนะดินเผาในระดับที่ลึกลงไปจากผิวดิน

อ่านเพิ่มเติม

โนนแก

บ้านคูเมือง ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โบราณสถานโนนแกมีการก่อสร้างซ้อนทับกัน 2 สมัย คืออาคารที่สร้างขึ้นเนื่องในวัฒนธรรมเขมร ศาสนาฮินดู อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 และอาคารหรือสิมในศาสนาพุทธ มีใบเสมาหินทรายปักล้อมรอบ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 24-25

อ่านเพิ่มเติม

พระธาตุนาดูน

ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม พระธาตุนาดูนสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2528-2529 บริเวณที่ตั้งของพระธาตุนาดูน เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้จากเจดีย์สำริดขนาดเล็ก (ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น) ที่พบในบริเวณที่ดินของนายทองดี ปะวะปูตา 

อ่านเพิ่มเติม

วัดแจ้ง

ตั้งอยู่ ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี (เทศบาลนครอุบลราชธานี) โบราณสถานสำคัญคือ อุโบสถหรือสิมเก่าที่ตั้งอยู่กึ่งกลางวัด ที่เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างและศิลปะรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม

วัดบ้านตำแย

วัดบ้านตำแย ตั้งอยู่ ม.1 บ้านตำแย ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี โบราณสถานสำคัญได้แก่ สิม ศิลปะล้านช้างผสมผสานกับศิลปะท้องถิ่น มีตัวอักษรไทยน้อย ภาษาอีสานผสมกับภาษาบาลีเขียนอยู่ที่ผนังด้านนอกเหนือประตูทางเข้าสิมว่า สิมหลังนี้สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2417

อ่านเพิ่มเติม

วัดบ้านนาควาย

ซ.สุขาสงเคราะห์ (ระหว่างซอยสุขาสงเคราะห์ 9 กับซอยสุขาสงเคราะห์ 11) ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี (เทศบาลนครอุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม