แหล่งโบราณคดี


แสดง 1 ถึง 20 จาก 24 ผลลัพธ์

ชุมชนโบราณดงเมืองเตย

ม.1 บ้านสงเปือย ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

โบราณสถานดงเมืองเตย

ม.1 บ้านสงเปือย ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

พระธาตุนาดูน

ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม พระธาตุนาดูนสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2528-2529 บริเวณที่ตั้งของพระธาตุนาดูน เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้จากเจดีย์สำริดขนาดเล็ก (ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น) ที่พบในบริเวณที่ดินของนายทองดี ปะวะปูตา 

อ่านเพิ่มเติม

บ้านเมืองเก่า

บ้านเมืองเก่า ต.ในเมือง (เทศบาลเมืองชัยภูมิ) อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม

ปรางค์กู่

ถ.บรรณาการ บ้านหนองบัว ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม

กู่กาสิงห์

บ้านกู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม

พระธาตุยาคู

ม.7 บ้านเสมา ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัยพัฒนา จ.กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

บ้านสระไข่น้ำ

ม.2 บ้านสระไข่น้ำ ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ, วัดสุลาลัย ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม

กู่บ้านหัวสระ

ม.2 บ้านหัวสระ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม

ปรางค์ดอนกู่

ม.5 บ้านดอนกู่ ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม

ปราสาทเมืองน้อยใต้

ม.3 บ้านเมืองน้อยใต้ ต.ในเมือง (เทศบาลเมืองชัยภูมิ) อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม

หนองหินตั้ง

อยู่ระหว่างบ้านโสกคร้อ และบ้านหนองฉิม ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม

หินตั้ง

ม.4 บ้านหินตั้ง ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม

ธาตุ (โรงเรียนบ้านชุมแพ)

โรงเรียนบ้านชุมแพ ม.10 ถ.ชายทุ่ง บ้านชุมแพ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม

ธาตุกุดแห่น้อย

สำนักสงฆ์ธาตุกุดแห่น้อย ม.2 บ้านนาดอกไม้ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม

ศาลหลักเมืองขอนแก่น

ถ.ศรีจันทร์ เทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม

วัดศรีนวล

เลขที่ 441 บ้านพระลับ ถ.หลังเมือง เทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม

ปราสาทตาเมือน

ม.8 บ้านหนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม

ปราสาทตาเมือนโต๊ด

ม.8 บ้านหนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม

ปราสาทตาเมือนธม

ม.8 บ้านหนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม