แหล่งโบราณคดี


แสดง 1 ถึง 20 จาก 35 ผลลัพธ์

ปากจั่น

ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง พบหลักฐานประเภทเศษภาชนะดินเผาทั้งเนื้อดินและเนื้อแกร่ง และพบหลักฐานประเภทลูกปัดแก้วสีเดียว(อินโด-แปซิฟิก) ลูกปัดหิน(คาร์เนเลียนและอาเกต) และเครื่องประดับที่ทำจากทอง ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่นิยมในสมัยอินโด-โรมันนั้น แสดงให้เห็นว่าชุมชนโบราณแห่งนี้ มีการติดต่อกับชุมชนภายนอก  สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ หรือประมาณพุทธศตวรรษที่ 8

อ่านเพิ่มเติม

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในอำเภอเชียงคาน สร้างขึ้นพร้อมๆ กับการก่อตั้งเมืองเชียงคาน ชาวบ้านเรียกวัดหลวงพ่อใหญ่ เป็นโบราณสถานสำคัญที่แสดงศิลปกรรมท้องถิ่นของล้านช้าง ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-24

อ่านเพิ่มเติม

วัดพระนางสร้าง

ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดพระนางสร้าง เป็นวัดประจำเมืองถลางที่เก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่ง เคยเป็นที่ตั้งทัพพม่าในคราวศึกถลางเมื่อ พ.ศ.2328 มีตำนานการสร้างสัมพันธ์กับ “พระนางเลือดขาว” จากลักษณะสถาปัตยกรรมและประติมากรรม นักวิชาการส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าวัดพระนางสร้างน่าจะสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

อ่านเพิ่มเติม

ปรางค์กู่

ม.6 บ้านหนองแฝก ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม

วัดตลิ่งชัน

ถ.ชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม

วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร

ถ.แก้วเงินทอง (ถ.ฉิมพลี-วัดรัชฎาธิษฐาน) แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม

วัดกระจัง

ซ.บรมราชชนนี 67 (ซ.วัดกระจัง) ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม

วัดสมรโกฏิ

ซ.วัดสมรโกฏิ ถ.ราชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม

วัดพระแก้ว

ต.ในเมือง (เทศบาลเมืองกำแพงเพชร) อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม

วัดพระธาตุ

ต.ในเมือง (เทศบาลเมืองกำแพงเพชร) อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม

เมืองกำแพงเพชร

ต.ในเมือง และ ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม

วัดโบสถ์ (ร้าง)

ม.1 บ้านหนองขาว ต.หนองขาว (เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

อ่านเพิ่มเติม

บ้านหมอสอ

ม.8 บ้านหมอสอ ต.พระแท่น (เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา) อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

อ่านเพิ่มเติม

วัดหลังคาดำ

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม

วัดหลังคาขาว

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม

วัดพลับพลาไชย

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม

วัดนก

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม

วัดมหาสมัน

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม

วัดโคกขาม

ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร  ตั้งเมื่อ พ.ศ.2222 สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีหลักฐานสำคัญประกอบด้วย พระอุโบสถสมัยอยุธยาตอนปลาย พระเจดีย์ และหลวงพ่อสัมฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธศิลป์คล้ายกับพระพุทธสิหิงค์ ที่ฐานมีจารึกระบุปีศักราช 2232

อ่านเพิ่มเติม

วัดตึกมหาชยาราม

ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ตามประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2230 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือ เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดคงคาราม” โบราณสถานสำคัญได้แก่ อุโบสถ วิหาร และเจดีย์

อ่านเพิ่มเติม