แหล่งโบราณคดี


แสดง 61 ถึง 80 จาก 120 ผลลัพธ์

อาคารอนุรักษ์หลุมขุดค้นวัดชมชื่น

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

อ่านเพิ่มเติม

เมืองกำแพงเพชร

ต.ในเมือง และ ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม

วัดพระบรมธาตุ

ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม

เจดีย์เจ้าอ้ายพระยา-เจ้ายี่พระยา

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย (เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม

วัดนางพญา บน.4

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

อ่านเพิ่มเติม

เจดีย์วัดรางจั่น

ม.11 บ้านรางจั่น ต.หนองขาว (เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

อ่านเพิ่มเติม

วัดโบสถ์ (ร้าง)

ม.1 บ้านหนองขาว ต.หนองขาว (เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

อ่านเพิ่มเติม

บ้านหมอสอ

ม.8 บ้านหมอสอ ต.พระแท่น (เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา) อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

อ่านเพิ่มเติม

วัดหลังคาดำ

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม

วัดหลังคาขาว

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม

วัดพลับพลาไชย

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม

วัดนก

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม

วัดโพง

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม

วัดอุโบสถ

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม

วัดหลวงชีกรุด

อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม

วัดสังขปัด

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม

วัดมหาสมัน

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม

วัดญาณเสน

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม

วัดเจ้าพราหมณ์

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม

พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

อ่านเพิ่มเติม