แหล่งโบราณคดี


แสดง 121 ถึง 140 จาก 571 ผลลัพธ์

วัดพระนางสร้าง

ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดพระนางสร้าง เป็นวัดประจำเมืองถลางที่เก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่ง เคยเป็นที่ตั้งทัพพม่าในคราวศึกถลางเมื่อ พ.ศ.2328 มีตำนานการสร้างสัมพันธ์กับ “พระนางเลือดขาว” จากลักษณะสถาปัตยกรรมและประติมากรรม นักวิชาการส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าวัดพระนางสร้างน่าจะสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

อ่านเพิ่มเติม

เจดีย์วัดแขนน

ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดแขนนตั้งวัดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2544 เดิมเป็นวัดร้าง ชาวบ้านให้ความสำคัญในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเคยมีพระสงฆ์ที่เป็นพระเกจิชื่อดังมาจำพรรษา ซึ่งชาวล้านเชื่อว่าดวงวิญญาณของท่านยังคงสถิตอยู่ที่วัดแห่งนี้ คือ “พ่อท่านไชยคีรี" ภายในวัดมีซากเจดีย์ขนาดเล็กอยู่ 3 องค์ 

อ่านเพิ่มเติม

เรือพนมสุรินทร์

พบอยู่ที่บริเวณนากุ้ง ด้านหลังวัดวิสุทธิวราวาส (วัดกลางคลอง) ม.6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร เป็นเรือไม้ขนาดใหญ่ อายุราว 1,300-1,200 ปีก่อน รวมทั้งโบราณวัตถุต่างๆภายในเรือ นับว่าเป็นเรือที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบในประเทศไทย และยังเป็นการค้นพบภาชนะดินเผาแบบ Torpedo Jar เป็นครั้งแรกในพื้นที่ประเทศไทยอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม

ถ้ำพระโพธิสัตว์

ถ้ำพระโพธิสัตว์ ตั้งอยู่บนเขาน้ำพุ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี มีการใช้พื้นที่ถ้ำมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องยังยุคประวัติศาสตร์ หลักฐานที่โดดเด่นคือภาพสลักนูนต่ำที่ผนังถ้ำ เป็นรูปพระพุทธเจ้าและเทพเจ้า สมัยทวารวดี

อ่านเพิ่มเติม

ถ้ำลายมือ

ม.1 บ้านหนองห้าง ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ศิลปะถ้ำที่พบในถ้ำลายมือใช้เทคนิคการลงสี (pictograph) ด้วยสีแดงคล้ำ ภาพที่ปรากฏอยู่ 2 แบบ คือ ภาพมือคนและภาพสัญลักษณ์ที่ทำเป็นลวดลายแบบต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม

ถ้ำเซ่งเม่ง

ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

บ้านเมืองเก่า

บ้านเมืองเก่า ต.ในเมือง (เทศบาลเมืองชัยภูมิ) อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม

ปรางค์กู่

ม.6 บ้านหนองแฝก ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม

ปรางค์กู่

ถ.บรรณาการ บ้านหนองบัว ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม

เปือยหัวดง

บ้านหัวดง ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

อ่านเพิ่มเติม

บ้านเมืองบัว

ม.6 บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม

วัดแจ้ง

ตั้งอยู่ ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี (เทศบาลนครอุบลราชธานี) โบราณสถานสำคัญคือ อุโบสถหรือสิมเก่าที่ตั้งอยู่กึ่งกลางวัด ที่เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างและศิลปะรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม

วัดบ้านตำแย

วัดบ้านตำแย ตั้งอยู่ ม.1 บ้านตำแย ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี โบราณสถานสำคัญได้แก่ สิม ศิลปะล้านช้างผสมผสานกับศิลปะท้องถิ่น มีตัวอักษรไทยน้อย ภาษาอีสานผสมกับภาษาบาลีเขียนอยู่ที่ผนังด้านนอกเหนือประตูทางเข้าสิมว่า สิมหลังนี้สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2417

อ่านเพิ่มเติม

วัดบ้านนาควาย

ซ.สุขาสงเคราะห์ (ระหว่างซอยสุขาสงเคราะห์ 9 กับซอยสุขาสงเคราะห์ 11) ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี (เทศบาลนครอุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม

วัดบูรพาราม

ตั้งอยู่ ถ.พโลรังฤทธิ์ ม.6 ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี (เทศบาลนครอุบลราชธานี) สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ.2436-2453 โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งทรงสร้างถวายพระสีทา ชยเสโน แห่งวัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม) โบราณสถานสำคัญ ได้แก่ สิมเก่าและหอไตร 2 หลัง รวมทั้งเสมาหินทรายรอบอุโบสถหรือสิมหลังปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร

ถ.แก้วเงินทอง (ถ.ฉิมพลี-วัดรัชฎาธิษฐาน) แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม

วัดช่างเหล็ก

ซ.วัดช่างเหล็ก ถ.ฉิมพลี แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม

วัดตลิ่งชัน

ถ.ชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม

วัดปากน้ำฝั่งเหนือ

ถ.ปากน้ำฝั่งเหนือ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม

วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร

ถ.แก้วเงินทอง (ถ.ฉิมพลี-วัดรัชฎาธิษฐาน) แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม