แหล่งโบราณคดี


แสดง 161 ถึง 180 จาก 571 ผลลัพธ์

วัดพระนอน

ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม

วัดพระสี่อิริยาบถ

ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม

ศาลพระอิศวร

ต.ในเมือง (เทศบาลเมืองกำแพงเพชร) อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม

สระมน

ต.ในเมือง (เทศบาลเมืองกำแพงเพชร) อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม

วัดประสาท

ถนนบางพรม แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม

วัดเพลง

ซ.วัดแก้ว แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม

หอเทวาลัยเกษตรพิมาน

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

อ่านเพิ่มเติม

ศาลพระเสื้อเมือง

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

อ่านเพิ่มเติม

วัดตระพังทองหลาง

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

อ่านเพิ่มเติม

วัดพระบาทน้อย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

อ่านเพิ่มเติม

วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

อ่านเพิ่มเติม

วัดสะพานหิน

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

อ่านเพิ่มเติม

วัดเขาพระบาทใหญ่

ถนนโยธาธิการ (สายประดู่อ้อ-วัดมังกร-เขื่อนสรีดภงค์) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

อ่านเพิ่มเติม

วัดอาวาสใหญ่

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม

วัดริมทาง

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม

วัดช้างรอบ

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม

วัดสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม

วัดกำแพงงาม

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม

วัดฆ้องชัย

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม

วัดนาคเจ็ดเศียร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม