อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

จารึก

inscription, inscribe

(1) การเขียนหรือจารให้เป็นรอยลึกลงบนแผ่นศิลา แผ่นโลหะ ก้อนดิน เป็นต้น 

(2) เอกสารโบราณที่บันลึกลายลักษณ์อักษรเป็นร่องลึกบนหิน เรียกว่า ศิลาจารึก นอกจากนี้อาจจารึกบนแผ่นทอง เงิน ห

... อ่านเพิ่มเติม

จำแนกหลักฐานทางโบราณคดี (การ)

classification

การจัดหมวดหมู่หลักฐานทางโบราณคดีตามประเภท ชนิด ลักษณะ วัสดุ อายุ และหน้าที่การใช้งาน เพื่อศึกษาเชิงปริมาณและคุณลักษณะ

อ่านเพิ่มเติม

เจดีย์

Pagoda, Chedi, Stupa, Buddhist stupa

(1) สิ่งอันควรแก่การเคารพบูชา เจดีย์ในพุทธศาสนา แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ ธรรมเจดีย์ และอุเทสิกเจดีย์ ความหมายที่เข้าใจกันในปัจจุบันหม

... อ่านเพิ่มเติม