อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

ฝักเพกา

(1) ส่วนกิ่งของนภศูล ลักษณะคล้ายฝักเพกา แต่บางท่านใช้คำว่า “ฝักเพกา” เรียกแทนนภศูลทั้งอันก็มี

(2) เครื่องโลหะประดับยอดปรางค์ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับเครื่องประดับที่เรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่า “ลำภุขัน” ฝักเ

... อ่านเพิ่มเติม

ฝาขัดตาน

ฝาเรือนทำด้วยผิวไม่ไผ่บง (ไผ่สีสุก) ขัดกันเป็นลูกคลื่นสลับแนวในทางตั้ง

อ่านเพิ่มเติม

ฝาขัดแตะ

wall of plaited bamboo strips

ฝาหรือฝาผนังของเรือนไทยที่ทำด้วยไม่ไผ่ผ่าซีกและสานขัดกัน

 

อ่านเพิ่มเติม

ฝาขัดแตะพอกดิน

ฝาขัดด้วยไม้ไผ่ผ่าซีก พอกฉาบด้วยดินเหนียวผสมฟางและมูลโคเพื่ออุดปิดช่องห่างระหว่างซี่ไม้ไผ่ ฝาชนิดนี้นิยมใช้กับโรงที่ทำขึ้นเพื่อเก็บพืช เช่น ยุ้ง ฉาง สามารถใช้กันฝนได้อย่างดี

อ่านเพิ่มเติม