อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

ฟุงเหงียน, วัฒนธรรม

Phung Nguyen culture

วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสมัยหินใหม่และสมัยสําริดของเวียดนามภาคเหนือ เป็นวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่รวมกัน เป็นชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรม รู้จักการปลูกข้าวและเลี้ยง

... อ่านเพิ่มเติม