อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

ซุ้มหน้านาง

ซุ้มรูปวงโค้งคล้ายกรอบหน้านาง หรือกระบังหน้าของสตรี

 

ที่มาภาพ : สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550 : 177.

 

อ่านเพิ่มเติม

เซลาดอน

(celadon)

เครื่องเคลือบดินเผาประเภทเคลือบสีเขียว หรือสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกกันว่า เครื่องเคลือบเขียวไข่กา

อ่านเพิ่มเติม

ไซแอมเมียน (วัฒนธรรม)

(Siamian culture)

ชื่อเรียกเครื่องมือหินกะเทาะอย่างหยาบๆ ลักษณะคล้ายกับเครื่องมือหินของวัฒนธรรมหัวบิเนียน (Hoabinhian) ศาสตราจารย์ ฟริทซ์ สารสิน (Fritz Sarasin) สำรวจพบเมื่อ พ.ศ.2474 ที่ถ้ำในอำเภอจอมท

... อ่านเพิ่มเติม