อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

ตะคัน

censer

หรือตะคันดินเผา คือเครื่องปั้นดินเผารูปทรงคล้ายจานขนาดเล็กหรือถ้วย สำหรับวางเทียนอบหรือเผากำยาน หรือใส่น้ำมันและไส้สำหรับจุดไฟ

 

ที่มา : http://www.sadoodta.com/info/เที่ยวโพธาราม

 

ที่มา : h

... อ่านเพิ่มเติม