อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

ฉนวน

corridor

ทางเดินที่มีเครื่องกำบัง ได้แก่ กำแพง ผนัง หรือแผงที่บังตาทั้งสองข้าง สำหรับพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายฝ่ายใน หากเป็นทางเดินไปยังฝั่งน้ำ เรียกว่า ฉนวนน้ำ

อ่านเพิ่มเติม