อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

เผาเคลือบ

glost firing

การนำภาชนะหรือเครื่องปั้นชนิดอื่นที่ตากแห้งสนิทแล้ว หรือที่ผ่านการเผาดิบมาแล้ว มาชุบน้ำยาเคลือบแล้วนำไปเผา

อ่านเพิ่มเติม

เผาดิบ

biscuit firing

การนำภาชนะหรือเครื่องปั้นที่ขึ้นรูปและตากแห้งสนิทแล้วมาเผา ก่อนที่จะทำการตกแต่งด้วยวิธีอื่นๆ ต่อไป หรือบางครั้งก็สามารถนำมาใช้ได้เลย เคยเชื่อกันว่ามีขั้นตอนนี้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา

... อ่านเพิ่มเติม