อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

หน้ากาล

(Kala face, Kala)

(1) รูปหน้าสัตว์ในเทพนิทาน มองเห็นทางด้านหน้า บางครั้งเรียกว่า “เกียรติมุข” บ้างก็เรียกว่า “สิงหมุข” เพราะดูคล้ายสิงห์ มักทำประดับเหนือประตูทางเข้าอาคารหรือคูหา มีนัยว่าเพื่อปกป้องรั

... อ่านเพิ่มเติม

หน้าตัดข้างของดิน

(soil profile)

ชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏให้เห็นเรียงตามลำดับเป็นช่วงชั้นจากชั้นบนสุดจนถึงชั้นล่างสุด ว่าแต่ละช่วงชั้นมีลักษณะอย่างไร หากขุดเป็นหลุมใหญ่ลึกลงไปในดินที่อยู่ตามธรรมชาติ จะสามารถแลเห็นหน้าตั

... อ่านเพิ่มเติม

หลักฐานทางโบราณคดี

archaeological evidence, archaeological record

หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในอดีต ทั้งหลักฐานที่มนุษย์ทำขึ้น หรือหลักฐานที่เป็นธรรมชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในอดีต หลักฐานเหล่านี้ใช้ในการวิเ

... อ่านเพิ่มเติม

หลักฐานในตำแหน่งเดิม

(in situ evidence)

หลักฐานทางโบราณคดีที่มิได้ถูกเคลื่อนย้าย พบอยู่ในตำแหน่งเดิม

อ่านเพิ่มเติม

หลุมขุดค้น

excavation unit

หลุมที่เกิดจากการขุดศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักหรือขั้นตอนทางโบราณคดี อาจเป็นได้ทั้งหลุมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รูปทรงของหลุมขุดค้นมีได้หลากหลายลักษณะ เช่น หลุมสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผื

... อ่านเพิ่มเติม

หลุมเสา

post hole

ร่องรอยของหลุมซึ่งเคยมีเสาปักอยู่ พบในชั้นดินทางโบราณคดี ถึงแม้จะไม่มีตัวเสาแล้ว แต่ก็สามารถบอกได้ว่าเคยมีเสาปักอยู่ โดยสังเกตจากสีดินและเนื้อดินในหลุมเสากับนอกหลุมเสา

 

หลุมเสาโบราณที่ขุดค

... อ่านเพิ่มเติม

หัวบิเนียน (วัฒนธรรม)

Hoabinhian culture

วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสมัยไพลสโตซีนตอนปลายจนถึงโฮโลซีนตอนต้น ที่ใช้เครื่องมือแกนหินที่ทำขึ้นจากหินกรวดแม่น้ำและมีลักษณะของเครื่องมือเฉพาะตัว เช่

... อ่านเพิ่มเติม

หินดุ

clay anvil

อุปกรณ์ในการขึ้นรูปภาชนะดินเผา ทำด้วยดินเผาหรือวัสดุอื่น โดยใช้ดุนภายในภาชนะขณะตีขึ้นรูปด้วยไม้ตีจากภายนอก ส่วนใหญ่มีรูปทรงคล้ายดอกเห็ด มีด้ามจับ

 

อ่านเพิ่มเติม

แหล่งโบราณคดี

archaeological site

สถานที่ที่ก่อสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ หรือสถานที่ที่พบร่องรอยของกิจกรรมของมนุษย์ในอดีตที่มีคุณค่าในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

อ่านเพิ่มเติม

แหล่งประวัติศาสตร์

historic site

สถานที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ เช่น สถานที่ประทับทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น 

อ่านเพิ่มเติม