อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

ค่าอายุเชิงเทียบ

relative date

ค่าอายุที่ให้ผลเป็นการเรียงลำดับอายุของหลักฐานทางโบราณคดีหรือโบราณวัตถุจากเก่าไปใหม่ หรือจากใหม่ไปเก่า ค่าอายุแบบนี้ไม่ได้เป็นตัวเลขจำนวนปีก่อนปัจจุบัน แต่ระบุเป็นลำดับอายุเชิงเทียบระหว่

... อ่านเพิ่มเติม

ค่าอายุแบบสัมบูรณ์

absolute date, chronometric date

ค่าอายุที่ระบุเป็นปีที่เชื่อมโยงได้กับปฏิทิน หรือเป็นตัวเลขจำนวนปีก่อนปัจจุบัน เช่น 500 ปีมาแล้ว 500 ปีก่อนคริสตกาล พุทธศตวรรษที่ 25 พ.ศ.1000 เป็นต้น 

อ่านเพิ่มเติม

คูน้ำคันดิน

moat and mound, clay wall and moat, moat and clay embankment, moat and mud-rampart

สิ่งก่อสร้างที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ประกอบด้วยมูลดินและร่องน้ำเป็นแนวยาวขนานกัน เพื่อการชลประทาน กักเก็บน้ำ การป้

... อ่านเพิ่มเติม

คูเมือง

city moat, city ditch, moat, ditch

ร่องน้ำหรือทางน้ำที่ขุดขึ้นหรือดัดแปลงจากทางน้ำธรรมชาติที่ล้อมรอบตัวเมือง ขนานกับแนวกำแพงเมือง

 

“คลองคูเมืองเดิม” คูเมืองของกรุงธนบุรี

ที่มาภาพ : “คลองคูเมืองเดิม.

... อ่านเพิ่มเติม

เครื่องคร่ำ

(inlaid metalwares)

เครื่องโลหะที่ตกแต่งด้วยการนำเส้นโลหะอื่น เช่น นำเงินหรือทองที่รีดเป็นลวดหรือแถบบางๆ ฝังลงในร่องที่ขุดเป็นลวดลายบนโลหะเหล็กหรือสำริด จากนั้นกวดให้เรียบเสมอ แล้วจึงขัดให้ขึ้นมัน ถ้า

... อ่านเพิ่มเติม

เครื่องถม

(niello wares, niellowares)

(1) ภาชนะหรือเครื่องประดับที่ทำโดยใช้ผงยาถมผสมน้ำประสานทอง ถมลงบนลวดลายที่แกะสลักบนภาชนะหรือเครื่องประดับนั้น แล้วขัดผิวให้เงางาม

(2) ภาชนะหรือเครื่องประดับที่ทำด้วยโลหะ แก

... อ่านเพิ่มเติม

เครื่องถ้วย

porcelain, pottery, ceramic

(1) หรือพอร์ซเลน (porcelain) เป็นการแบ่งประเภทภาชนะดินเผา (รวมถึงเครื่องปั้นดินเผา) ตามอุณหภูมิการเผาและเนื้อดิน ลักษณะเนื้อภาชนะดินเผาประเภทนี้จะละเอียด (ความพรุนน้อยกว่า

... อ่านเพิ่มเติม

เครื่องปั้นดินเผา

ceramic

เครื่องใช้ทำจากดินเหนียวและส่วนผสมอื่นๆ เช่น ทราย แกลบข้าว เป็นต้น ปั้นเป็นรูปร่างต่างๆ ตามลักษณะการใช้งาน จากนั้นจึงนำไปเผาไฟเพื่อให้แข็งแรงคงทน

อ่านเพิ่มเติม

เคลือบ (การ)

(glazing)

วิธีตกแต่งบนผิวภาชนะดินเผา (หรือวัตถุดินเผาอื่นๆ) โดยการใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของซิลิกา (silica) ทา ชุบ หรือลงน้ำยาทับบนผิว เมื่อนำไปเผาด้วยความร้อนสูง น้ำยาจะกลายเป็นแก้ว เคลือบเป็นชั้นบางๆ บ

... อ่านเพิ่มเติม

เคลือบขุ่น

(opaque glaze)

การเคลือบภาชนะดินเผา (หรือวัตถุดินเผาอื่นๆ) ด้วยน้ำเคลือบเมื่อเผาเสร็จแล้ว เคลือบที่ได้มีลักษณะทึบแสง

อ่านเพิ่มเติม

เคลือบราน

(crackle glaze)

การเคลือบภาชนะดินเผา (หรือวัตถุดินเผาอื่นๆ) ที่ทำให้เกิดรอยแตกอยู่ใต้ผิวเคลือบ เพื่อความสวยงาม อาจเกิดขึ้นโดยการผสมวัตถุหรือสารปรับอุณหภูมิการละลายตัว (flux) จำนวนมากเกินไป เช่น อัลคาไ

... อ่านเพิ่มเติม

เคลือบสี

(colour glaze)

การเคลือบภาชนะดินเผา (หรือวัตถุดินเผาอื่นๆ) โดยใช้น้ำยาเคลือบที่ทำให้เกิดสี โดยการเติมออกไซด์ของโลหะต่างๆ สีที่เกิดขึ้นอยู่กับชนิด จำนวนของออกไซด์ และอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาภาชนะ

อ่านเพิ่มเติม

เคลือบใส

(transparent glaze)

การเคลือบภาชนะดินเผา (หรือวัตถุดินเผาอื่นๆ) โดยใช้น้ำยาเคลือบที่เมื่อเผาเสร็จแล้วน้ำเคลือบจะใสเหมือนแก้ว สามารถเห็นผิวภาชนะใต้เคลือบได้

อ่านเพิ่มเติม