อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

ฑมรุ

damaru

กลองสองหน้าขนาดเล็ก ลักษณะคล้ายนาฬิกาทราย เป็นบริขารของนักบวช ฑมรุให้เสียงที่มีพลานุภาพทั้งในการสร้างสรรค์ ทำลาย และสดุดีเทพ เมื่ออยู่ในพระหัตถ์ของพระศิวะเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างสรรค์จักรวาล


ภาพจ

... อ่านเพิ่มเติม