อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ศิลปวัตถุ

objects of art

สิ่งที่ทำด้วยฝีมืออย่างประณีตและมีคุณค่าสูงในทางศิลปะ

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะถ้ำ

parietal art, rock art

งานศิลปะซึ่งมนุษย์ได้สร้างขึ้นบนผนังถ้ำ หรือเพิงผา (rock shelter) ได้แก่ ภาพเขียนสี (rock painting) ภาพขูดขีด (rock engraving) ภาพแกะสลัก (rock carving) รวมไปถึงประติมากรรมดินแล

... อ่านเพิ่มเติม

ศิลาวรรณา

Petrographic analysis

เป็นเทคนิควิธีการวิเคราะห์ของธรณีวิทยา (Geology) ที่ใช้ตรวจสอบวิเคราะห์หินและแร่ โดยศึกษาลักษณะโครงสร้างและแร่ธาตุต่างๆ โดยจัดทำเป็นสไลด์แผ่นบางและตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิด p

... อ่านเพิ่มเติม

เศษภาชนะดินเผา

potsherd, sherd, pottery sherds, shard

ชิ้นส่วนที่แตกออกมาจากภาชนะดินเผา

อ่านเพิ่มเติม