อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

ภาชนะดินเผา

pottery

เครื่องปั้นดินเผาที่ทำเป็นภาชนะ มีรูปทรงต่างๆ เช่น หม้อ ถ้วย ไห ชาม กระปุก ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม

ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง

stoneware

อาจเรียก ภาชนะดินเผาเนื้อหิน ภาชนะดินเผาเนื้อคล้ายหิน หรือเครื่องหิน เป็นการแบ่งประเภทภาชนะดินเผา (รวมถึงเครื่องปั้นดินเผา) ตามอุณหภูมิการเผาและเนื้อดิน ลักษณะเนื้อภาชนะดินเผาประเภทนี้จะแกร่

... อ่านเพิ่มเติม

ภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ

earthenware

อาจเรียก ภาชนะดินเผาเนื้อดิน เครื่องดิน หรือภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา เป็นการแบ่งประเภทภาชนะดินเผา (รวมถึงเครื่องปั้นดินเผา) ตามอุณหภูมิการเผาและเนื้อดิน ลักษณะเนื้อภาชนะดินเผาประเภทนี้จะห

... อ่านเพิ่มเติม