อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 41 ถึง 60 จาก 193 ผลลัพธ์

ชั้นที่อยู่อาศัย

habitation layer

ชั้นดินที่พบโบราณวัตถุหรือร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ อาจทับซ้อนกันหลายชั้นตามระยะเวลา บางครั้งอาจเป็นเพียงชั้นดินที่พบโบราณวัตถุจำนวนน้อยกระจัดกระจายอยู่ 

อ่านเพิ่มเติม

ซุ้มหน้านาง

ซุ้มรูปวงโค้งคล้ายกรอบหน้านาง หรือกระบังหน้าของสตรี

 

ที่มาภาพ : สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550 : 177.

 

อ่านเพิ่มเติม

เซลาดอน

(celadon)

เครื่องเคลือบดินเผาประเภทเคลือบสีเขียว หรือสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกกันว่า เครื่องเคลือบเขียวไข่กา

อ่านเพิ่มเติม

ไซแอมเมียน (วัฒนธรรม)

(Siamian culture)

ชื่อเรียกเครื่องมือหินกะเทาะอย่างหยาบๆ ลักษณะคล้ายกับเครื่องมือหินของวัฒนธรรมหัวบิเนียน (Hoabinhian) ศาสตราจารย์ ฟริทซ์ สารสิน (Fritz Sarasin) สำรวจพบเมื่อ พ.ศ.2474 ที่ถ้ำในอำเภอจอมท

... อ่านเพิ่มเติม

ฑมรุ

damaru

กลองสองหน้าขนาดเล็ก ลักษณะคล้ายนาฬิกาทราย เป็นบริขารของนักบวช ฑมรุให้เสียงที่มีพลานุภาพทั้งในการสร้างสรรค์ ทำลาย และสดุดีเทพ เมื่ออยู่ในพระหัตถ์ของพระศิวะเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างสรรค์จักรวาล


ภาพจ

... อ่านเพิ่มเติม

ดินขาว

kaolin

(1) ดินสีขาวที่มีส่วนประกอบของอลูมินา ซิลิก้า คนโบราณเรียนรู้ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนำมาผลิตเครื่องถ้วยคุณภาพดี

(2) ดินเหนียวบริสุทธิ์ที่มีไฮเดรเตดอะลูมิเนียมซิลิเกตเป็นองค์ประกอบสำคัญ ปรกติมี

... อ่านเพิ่มเติม

ดินเชื้อ

grog

ดินที่เผาแล้ว หรือเศษภาชนะดินเผาที่นำมาบด ผสมวัสดุอื่น เช่น แกลบ ฟางข้าว ทราย เป็นต้น ปั้นเป็นก้อนเผาไฟบดละเอียด ใช้ผสมในดินเหนียว เพื่อให้ดินมีคุณสมบัติเหมาะสมในการขึ้นรูป ลดความเหนียวของดินเวลาเ

... อ่านเพิ่มเติม

ตะคัน

censer

หรือตะคันดินเผา คือเครื่องปั้นดินเผารูปทรงคล้ายจานขนาดเล็กหรือถ้วย สำหรับวางเทียนอบหรือเผากำยาน หรือใส่น้ำมันและไส้สำหรับจุดไฟ

 

ที่มา : http://www.sadoodta.com/info/เที่ยวโพธาราม

 

ที่มา : h

... อ่านเพิ่มเติม

ถมเงิน

(silver nielloware)

(1) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ถมดำ” เป็นเครื่องถมที่เก่าแก่ที่สุด ลักษณะเป็นการถมน้ำยาบนภาชนะทำด้วยเงิน ซึ่งได้แกะสลักลวดลายไว้เป็นร่อง เนื้อถมเป็นสีดำมันจะขับลวดลายโลหะสีเงินให้เด่นง

... อ่านเพิ่มเติม

ถมดำ

(black nielloware)

(1) [ดู ถมเงิน]

(2) ใช้น้ำยาเคมีใส่ลงในพื้นที่เป็นร่องระหว่างลวดลายในเครื่องเงิน แล้วใช้ความร้อนอบให้น้ำยาติดและให้เป็นพื้นสีดำ (บางครั้งเรียกว่า ถม ถมยา ลงถม หรือถมยาดำ)

อ่านเพิ่มเติม

ถมตะทอง

(gold painted nielloware)

(1) การนำทองคำผสมปรอทมาทาบนเนื้อเงินของถมเงิน โดยระบายลงบนพื้นที่บางแห่งที่ต้องการเน้นจุดเด่นของลายให้เป็นสีทอง ไม่ระบายจนเต็มพื้นที่เหมือนการถมทอง ได้เป็นเครื่องถมพื้นลายสีด

... อ่านเพิ่มเติม

ถมทอง

(gold nielloware)

(1) เครื่องถมดำหรือถมเงินที่ใช้กรรมวิธีตะทองหรือเปียกทองลงบนพื้นผิวลาย โดยใช้ทองคำบริสุทธิ์ผสมกับปรอทเขียนทับลงบนลวดลายสีเงิน แล้วใช้ความร้อนเผาไล่ปรอทจากทอง ทองจะติดแน่นบนพื้นผิว ลว

... อ่านเพิ่มเติม

ถมปรักมาศ

(pieces of niello worked in gold or silver designs)

ถมเงินและถมทอง

อ่านเพิ่มเติม

ถมปัด

(niello made on a copper base)

(1) ภาชนะทองแดงที่เคลือบน้ำยาประสมด้วยลูกปัดป่นให้เป็นผงให้เป็นสีและลวดลายต่างๆ

(2) เป็นวิธีการประดับลวดลายลงบนภาชนะวิธีหนึ่งคล้ายกับการลงยา ซึ่งน่าจะได้แบบอย่างมาจากจีน

... อ่านเพิ่มเติม

ทรัพยากรทางวัฒนธรรม

cultural resource

ทรัพย์สินในระบบวัฒนธรรม ซึ่งมีทั้งทรัพยากรทางรูปธรรม และนามธรรม ที่มีคุณค่าทั้งในอดีตและ ปัจจุบัน แบ่งเป็น
     - ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ สถานที่ อาคาร วัตถุ เอกสารทาง

... อ่านเพิ่มเติม

ทศชาติ, ภาพ

Dasajāti, ten incarnations of the Buddha (picture)

ภาพเล่าเรื่องชาดกในมหานิบาตอันเป็นสิบพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ก่อนที่จะประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ชาดกทั้งสิบชาตินี้เป็นการบําเพ็ญบารม

... อ่านเพิ่มเติม